Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ – ZEKÂ OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı:

Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerininm tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştireceklerdir.

Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

Bu nedenle zeka oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan zeka oyunlarının eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.

Eğitimde oyun etkinlikleri, kolay uygulanabilen, ilgi çekici, oldukça eğlenceli ve yüksek kazanımlı bir eğitim ortamı sunmaktadır. Ancak oyun etkinliklerinin planlama, uygulama ve değerlendirme sürecini aksatan nedenlerin kapsamlı olarak ortaya konulması ve eğitimcilerin bu konudaki temel gereksinimlerinin belirlenmesi ile oyun etkinliklerini daha verimli hale getirmek mümkün olabilecektir. Zeka oyunları sertifika programı sonucunda elde edilen bilgiler, eğitimcilerimizin oyun etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve mesleki öz-yeterliklerinin tespiti açısından önemlidir. Ayrıca görev yapılan öğrenci sınıf türüne göre öğretmenlerin oyun öğretimine ilişkin görüşlerinin hangi doğrultuda olduğunun ortaya konulması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışmanın genel sonuçlarının ise; oyun etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve mesleki yeterlikler anlamında öğretmenlere, öğretmen adaylarına, yöneticilere ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişilere katkı sağlayacağı düşünülmekte, bu konuda yapılacak yeni çalışmalara için yeni kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir. 40 saatlik Zeka oyunları sertifika programı sonucunda MEB bağlı öğretmenlerimiz okullarında seçmeli ‘Zeka Oyunları Dersine’ girebilecektir.

Amaç:

• Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
• Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak
• Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları’nın temel kavramlarını anlatmak
• Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları tanıtmak
• Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
• Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
• Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek
• Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek

Amerika’da uygulanan eğitim programlarına baktığımızda zekâ oyunlarının birer araç olarak derslerde yoğun bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Tek bir materyalle matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tasarım, mühendislik gibi birçok ders uygulamalı olarak işlenebilmektedir. Zekâ oyunlarıyla işlenen dersler uygulamalı olduğu için öğrenciler pasif durumdan aktif duruma geçmekte, çocukların öğrenme düzeylerinde çok olumlu artışlar gözlenmektedir. MEB müfredatına da girmiş olan zekâ oyunları dersi özel ya da devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenler için büyük önem arz etmektedir.
Zekâ Oyunları Eğitmenliği sertifika programı kazanımları:
• Katılımcılar zekâ oyunlarını okul müfredatına ve eğitim programlarına adapte etmeyi öğrenecekler.
• Katılımcılar, öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterlilik kazanacak.
• Katılımcılar, öğrencilere yönelik materyal geliştirme konusunda bilgi sahibi olacak.
• Katılımcılar zekâ oyunlarını öğrencilerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerinde aktif olarak kullanabilecekler.
• Katılımcılar, zekâ oyunlarının farklı gelişim alanlarına yönelik kullanımı konusunda farkındalık kazanacak.
• Katılımcılar, zekâ oyunları konusunda öğrencilerin ailelerine rehberlik yapabilecek.
• Katılımcılar okullarında zekâ oyunları kulubü kurabilecek yeterliliğe ulaşacak.

Zekâ Oyunları Eğitmenliği sertifika programı anlatılacak konular:

• Zeka Oyunları Eğitiminin Amaçları
• Teknolojik Gelişmeler ve Eğitimde Değişim Zorunluluğu
• Zeka Oyunları Dersinin Kazanımları
• Zeka Oyunları Tasarımı
• Görsel Algı -Düşünme Becerileri – Üretkenlik
• Okul öncesi Zeka oyunları
• Ortaokul Zeka Oyunları
• Bireysel Oyunlar Uygulama Eğitimi
• Grup Oyunları Uygulama Eğitimi
• Strateji oyunları uygulama Eğitimi
• Zeka ve Matematik Oyunları Uygulama Eğitimi
• Yıllık Plan ve Ölçme Değerlendirme

ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMINDA UYGULAMALI OLARAK ANLATILACAK OYUNLAR

1 Q-Bitz ve Q-Bitz Extreme
2 Quridor
3 Abalone
4 Quixo
5 Quarto
6 Katamino
7 BrainStorm
8 SET
9 Karikatür Çiz! (Cartoon It!)
10 ŞekilOmetri (ShapeOmetry)
11 Rory’nin Hikaye Küpleri (Rory’s Story Cubes)
12 Hayalini Anlat! (DiXit)
13 Kare Kare (Square by Square)
14 Işık ve Aynalar (Laser Maze)
15 Trafik
16 Haydi Atla ! (Tipover)
17 Regatta
18 Yerçekimi (Gravity Maze)
19 İmagination Patterns
20 REVERSİ & OTHELLO
21 NUMBERS
22 Smart Cookies
23 MetaForms
24 Pentago
25 Cirplexed
26 Look Look
27 Block Buddies
28 Skippity
29 Pattern Play
30 Qwirkle
31 Dizios
32 Blik Blok
33 Tangramino
34 Cliko
35 EQUILIBRIO
36 ARCHITECTO
37 Kulami
38 Shapy
39 Candy
40 Legolino
41 Zoologic
42 SQUARE UP
43 Pix Mix
44 Antivirüs
45 Hide and Seek
46 Color Code
47 Çubuk Tangram
48 KİLİT OYUNLARI
49 Bilgisayar Oyunları
50 Android Tablet ve Telefon Oyunları

Kimler Katılmalı : Eğitimciler, Öğretmenler ve Öğrenciler ile Çalışanlar.
Eğitim Süresi : 2 gün
Eğitim Tarihi : ……. Ağustos 2015
Eğitim Saatleri : 09.00 –17.00
Eğitim Yeri :
Eğitim Ücreti : 400 TL (KDV Dahil)
Sertifika : Programlarımızı tamamlayan eğitmenlerimize …………………………………………………………… tarafından “Zekâ Oyunları Eğitmenliği Sertifikası” verilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *